Informationsöverföring

Pris:
208 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0051
Antal:
Finns i lager
Förord

Denna bok är främst avsedd för ingenjörsutbildning på högskolenivå, men bör även vara användbar på annan högre teknisk utbildning, t ex internutbildning inom den teletekniska industrin. Boken är genom de noggranna förklaringarna samt de utförliga lösningarna, som tillkommit i denna nya upplaga, mycket lämpad för självstudier. Grundkunskaper i filterteori förutsätts.

I det inledande kapitlet om "Kommunikationssystemet” sker en genomgång av de begrepp och systemfaktorer, som är de ,'verktyg”, som behövs för att kunna förstå dels hur ett system optimeras, dels vilka olika typer av
begränsningar man måste ta hänsyn till.

Till de viktigaste begränsande faktorerna hör brus och eftersom inverkan av detta fenomen, mer eller mindre, är av naturlagskaraktär, behandlas olika brustyper relativt ingående i kapitel 2.

I kapitel 3 ges en översikt av de olika anledningarna att modulera.

I kapitel 4 genomgås klassiska, analoga kommunikationssystem. Till att börja med behandlas basbandssystem. Därefter följer avsnitt om linjär modulering, argumentmodulering samt slutligen inverkan av brus och störningar vid analog överföring.

Slutligen ges i kapitel 5 några tips om hur brus, överföring och modulation kan åskådliggöras praktiskt, antingen som demonstrationer eller som laborationsuppgifter för eleverna.

Kapitel 2 om brus och kapitel 4 om analoga kommunikationssystem åtföljs av teoriuppgifter och räkneuppgifter. Till de senare finns facit, som återfinns i avsnittet ”Svar och anvisningar”.

Fullständiga lösningar till räkneuppgifterna finns i slutet av boken.

Knivsta i september 1994

Christer Frank