Styrelsen. Från vänster Christer Frank, Nils-Erik Nylund,  Lennart Jörnstad (föreståndare), Göran Lundström och Lars Björklund (ordförande).