Medical English 1

Pris:
190 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0023
Antal:
Finns i lager
F Ö R O R D

Avsikten med detta kompendium är att erbjuda möjlighet till inledande studier av medicinsk engelska. En förutsättning är vissa grundläggande kunskaper i allmän engelska. Materialet är anpassat till de muntliga och skriftliga situationer som förekommer inom olika områden av svensk hälso- och sjukvård. Medical English I vänder sig till administrativ och vårdande personal. En fortsättningskurs, Medical English II, är under utarbetning. x) se nedan.

I denna reviderade upplaga av Medical English I har en omfattande engelsk-svensk ordlista tillkommit samt
facit till de övningar där detta ansetts förenkla självstudier. Av utrymmesskäl har en del av de svårare sidorna utgått och återupptas i Medical English II.

Bromma i februari 1983

Ulla Schött