Medical English 2

Pris:
156 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0024
Antal:
Finns i lager
F Ö R O R D

På begäran har en fortsättning på den grundläggande handboken Medical English I utarbetats. Författaren har, i samband med kurser i medicinsk engelska på våra sjukhus, med stor tacksamhet mottagit material från läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare m fl.

Syftet med Medical English II är i första hand att underlätta kontakten mellan svensk sjukvårdspersonal
och utländska patienter, både före och efter intagningen på sjukhus.

Inom ramen för en lätthanterlig kompendieform presenteras medicinska texter, dialoger, frågeformulär och anvisningar till patienter på engelska. En riklig vardagsvokabulär omväxlar med medicinsk terminologi i anslutning till övningar med facit.

Viktiga eller svåra ord är genomgående översatta till svenska i höger marginal. Vissa engelska dokument har en motsvarande svensk version.

Av utrymmesskäl kan icke alla de medicinska områden som kan tänkas vara aktuella för utländska patienter tas med i denna upplaga. Några exempel ges i sista kapitlet som kanske ger aptit på mer! I det kommande supplementet planeras
bl a ett kapitel om brevskrivning med talrika exempel på engelska brev med medicinskt innehåll och engelska sjukjournaler.

Augusti 1984

Ulla Schött