Automationsteknik 1 - Givare

Pris:
208 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0002
Antal:
Finns i lager
Till läsaren

Denna kompendieserie är en sammanställning över material som använts i kursen "industriell elektronik och styrteknik" vid KTH.

Syftet är att på ett samlat sätt ge en överblick över metoder och utrustning som utgör byggstenar i automationstillämpningar.

Kompendieserien kräver inga förkunskaper och varje del kan i stort sett läsas fristående. Dock har ambitionen varit att det skall finnas en röd tråd genom sammanställningen och det förekommer hänvisningar till tidigare delar.

Sensorer

Känselkropparna kallas vanligtvis givare och det finns en stor mängd på marknaden. Den stora mängden kan sägas vara ett resultat av att varje typ av givare har ett ganska snävt arbetsområde.

Kompendiet belyser de vanligaste givarnas egenskaper och beskrivningen exemplifieras med många installationsexempel.

Syftet är inte i första hand att beskriva givarnas prestanda utan att ge en vägledning i det metodiska valet av givartyp för ett specifikt problem.

När väl givartypen är fastställd är det i allmänhet enklast att kontakta de företag som levererar givare för att slutgiltigt låsa givarparametrarna.

Stockholm i maj 1993

Richard Hagelberg