Automationsteknik 2 - Grundläggande terori Systemlösning med pneumatik

Pris:
174 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0003
Antal:
Finns i lager
Till läsaren

Denna kompendieserie är en sammanställning över material som använts i kursen 'Industriell elektronik och styrteknik" vid KTH.

Syftet är att på ett samlat sätt ge en överblick över metoder och utrustning som utgör byggstenar i automationstillämpningar.

Kompendieserien kräver inga förkunskaper och varje del kan i stort sett läsas fristående. Dock har ambitionen varit att det skall finnas en röd tråd genom sammanställningen och det förekommer hänvisningar till tidigare delar.

Grundläggande teori

Hjärnan i ett automatiserat system skall tolka insignalerna från givarna, jämföra dessa med de "lagrade" villkoren och utifrån detta fatta ett beslut. Styrsystemets arbetssätt - "program", skall vara så utformat att det täcker in de olika fall som kan uppkomma under drift.

Beslutsprocessen måste systematiseras så att informationen kan behandlas. Liksom vi behöver ett språk så måste utrustningen få ett komponent-språk. Grunden för alla styrsystem är logisk algebra - en slags komponent-matematik.
Den kan användas för att bestämma logiska funktioner som på ett kompakt sätt beskriver rörelsemönster hos system. Logiska algebran kan också användas till att analysera systemen med.

Systemlösning med pneumatik
När man har tagit fram rörelsebeskrivningen för automationen skall också systemtyp väljas. Idag finns många att välja mellan men för enklare tillämpningar fungerar pneumatik mycket bra. Tryckluftsteknologin erbjuder många fördelar men
också nackdelar. Som utrustning för att belysa den grundläggande teorin är den mycket lämplig och det har gjort att pneumatik i någon form ingår i de flesta utbildningar där styrteknik behandlas.

Kompendiet kommer att i detalj beskriva hur logiska funktionsuttryck byggs upp och därefter realiseras med pneumatik. Det finns många exempel att träna på och övningsuppgifterna omfattar både ledningar och kompletta lösningar.

Stockholm i maj 1993
Richard Hagelberg