Teknologi, Hållfasthetslära

Pris:
255 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0040
Antal:
Finns i lager
FÖRORD till tredje, omarbetade upplagan.

Detta kompendium är avsett att användas i teknologiundervisningen på gymnasieskolans tekniska linjer.

I denna omarbetade upplaga har delmomentens uppläggning ändrats efter önskemål från ett flertal lärare. Inga större ändringar har däremot gjorts beträffande delmomentens innehåll, förutom att avsnittet om sammansatta Spänningar är nytt.

Varje delmoment har i princip följande uppläggning:

1. Teoriblad. Varje nytt moment inleds med teoriblad, där momentet beskrivs. Ibland finns en kortfattad härledning och på samtliga teoriblad finns lösta typexempel. För att lättare hitta bladen, har de gul färg. Teoribladen är främst till for att elever, som varit frånvarande, ska kunna komma i fas med sina kamrater. Teoribladen lämpar sig också att användas vid repetitioner.

2. Uppgiftsblad. Dessa blad är vita och kan indelas i:

a) Faktablad. Genomgång (härledning) av nödvändiga formler och samband. 0m läraren önskar göra en fylligare teorigenomgång, kan denna göras på lösa blad, som sätts in i pärmen. Faktabladet kommer direkt efter teoribladet, som inleder varje nytt avsnitt. Vid vissa avsnitt , t.ex. tvärkraft och moment (Böjning blad 24), består faktabladet av en helt eller delvis löst övningsuppgift.

b) Övningsblad med vissa parallelluppgifter, d.v.s. uppgifter av typ 4:I , 4:II, där bägge uppgifterna har samma problemställning men skilda ingångsdata. Om t.ex. 4:I genomgås gemensamt, kan eleven själv utan större svårighet lösa 4:11 antingen i skolan eller som hemläxa. Uppgifterna löses direkt på bladen. Delmoment kan läsas som beting eller långläxa.

c) Extrauppgifter, som i mån av tid löses på separata A4-b1ad och sättes in i pärmen.

I en särskild metodikbilaga redovisas mera i detalj varje avsnitts uppläggning och tanken bakom faktabladen. Dar finns aven exempel på hur teorigenomgången kan läggas upp. Metodikbilagan beställes från Stiftelsen Kompendieutgivningen, Stockholm.

For lösning av Övningsuppgifterna behövs ofta en formelsamling, och vi rekommenderar Formelsamling for Teknologi och Konstruktion M (Stiftelsen Komp.utg.) som är speciellt utformad för detta kompendium.
I kompendiet används SI—systemets enheter.
Skellefteå och Stockholm

Hösten 1977

Författarna